Op maandag 21 maart vond om 10.00 uur de openbare zitting van het centraal stembureau plaats. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. Deze openbare zitting vond plaats in de raadzaal.

Direct na de zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal vindt u hieronder bij Te downloaden bestanden.

Het proces-verbaal en de overige stukken liggen ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Wilt u de stukken op het gemeentehuis inzien, dan kunt u een afspraak maken door te bellen met 14 0487.