Bij cultuurhistorie denken we aan sporen, gebouwen, patronen, beplanting, structuren en gebieden die onderdeel uitmaken van onze leefomgeving. Al deze cultuurhistorische elementen geven op zichzelf en in hun onderlinge samenhang een beeld van een historische situatie of ontwikkeling. In West Maas en Waal zijn dat bijvoorbeeld de karakteristieke boerderijstraten, zoals de Papesteeg, met veel oorspronkelijke ruilverkavelingsboerderijen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Omdat cultuurhistorische waarden vaak de identiteit van een plek of gebied bepalen, is het de taak van de gemeente om deze waarden goed te beschermen, te versterken en/of te verrijken met nieuwe passende kwaliteiten. Diverse episoden uit het verleden zijn op sommige plekken echt nog voelbaar en dat maakt het gebied interessant voor de bewoners die er al decennia wonen, maar ook voor bezoekers. Door een duurzame bestendiging van cultuurhistorie blijft het verleden en de identiteit van een streek voor volgende generaties behouden, ook als handreiking en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.