banner Dag van de Toekomst

De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 met als centraal thema ‘Samenwerken en Promoten’. 

Dag van de Toekomst 2019

Voor de vijfde keer is deze jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 voor inwoners, ondernemers en (vrijwilligers) organisaties uit onze gemeente georganiseerd.
Dit jaar was dat op 28 maart.

Nieuwe initiatieven

Wat is er al gedaan met de 15 speerpunten voor leefbaarheidsthema’s zoals wonen, werken, onderwijs, welzijn en zorg? En belangrijker: zijn er nieuwe ontwikkelingen die vragen om nieuwe ideeën?
Samen met u zijn wij met passie op zoek gegaan naar nieuwe initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

15 Speerpunten

Frisse blik met prikkels

Dagvoorzitter Hans Etman zorgde voor een frisse blik met een dosis humor. Hij prikkelde ons om de discussie levendig te houden.

Inspiratie met voorproefje

Vijf van de acht dorpsplatforms en Paul Brouwer, directeur Rabobank, zorgden voor korte en inspirerende bijdragen voor de deelsessies. Prof. Rafhael de Bie - psycholoog, organisatieconsulent en lector E-readiness aan de Universiteit Leuven – sloot de dag af. Hij gaf een inkijkje in zijn tweejarig onderzoek naar de E-readiness van woonkernen in Europa-delta’s. Het rapport werd 31 maart openbaar maar hij gaf alvast een voorproefje: vooral Nederland geeft afwijkende resultaten!

Drie deelsessies

In drie korte deelsessies zijn we aan de slag gegaan met de vragen:

 • Wat is er tot nu toe gedaan met de 15 speerpunten?
 • Welke nieuwe ideeën leven bij u op dit moment?
 • Welke van deze ideeën zijn voldoende realistisch?

Acht thema’s

In de drie deelsessies stonden de volgende leefbaarheidsthema’s centraal:

 • burgerparticipatie
 • wonen
 • onderwijs
 • ondernemen
 • recreatie
 • duurzaamheid
 • mobiliteit
 • welzijn en zorg

Oogst Dag van de Toekomst 2018

Heeft u gevonden wat u zocht?