Digi-Taalhuis West Maas en Waal heeft op 4 november 2020 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen. Ze kreeg dit van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. Het is het eerste Taalhuis in Nederland dat gecertificeerd is.

Rapport

Het CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties.  En van programma’s en diensten voor geletterdheid.
Digi-Taalhuis West Maas en Waal scoorde op alle onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke invloed en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Digi-Taalhuis West Maas en Waal de bevestiging gekregen dat ze de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitvoert. En dat ze aan alle kwaliteitsnormen voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

Digi-Taalhuis West Maas en Waal

Het Digi-Taalhuis West Maas en Waal bestaat nu 4 jaar en heeft 8 partners. De samenwerking is goed en er zijn korte lijnen. Al snel is duidelijk dat de basis een stevig fundament is van organisatiekracht en enthousiasme. 
Vanaf het begin was het uitgangspunt: “Als we het doen moeten we het goed doen”. Er werd al snel een groep gevormd waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed werden neergezet. De gemeente West Maas en Waal is bij dit Taalhuis een belangrijk en enthousiaste partner.
Wethouder Bert van Swam vindt het belangrijk om iets aan de laaggeletterdheid te doen. Hij weet de mensen te inspireren en te enthousiasmeren. Het succes van West Maas en Waal lijkt ook niet alleen te komen door de manier van organiseren. 
“Succes is niet alleen afhankelijk van het organiseren, maar wordt juist ook gevormd door de achterban, de mensen die het ontvangen. Belangrijk is dat je dit enthousiasme kunt overbrengen. Het gaat om kansen kunnen zien én ze ook pakken. Als je mensen wilt laten opbloeien dan kun je dit bereiken”, aldus Bert van Swam.
De samenwerking met de gemeente werkt motiverend. De mensen zijn gedreven en ambitieus. De gemeente ziet het belang en ziet ook wat het oplevert. Er is dan ook geen sprake van bezuiniging op de bibliotheek en het taalwerk in deze gemeente, omdat het werk zoveel bijdraagt aan de algehele doelstellingen.

Online uitreiking certificaat

Tijdens de online-bijeenkomst tussen het CBCT en een paar partners werd het volgende  aangegeven: “Het is  meer dan leuk dat deze club enthousiaste mensen het certificaat en het gevelbord als eerste mogen ontvangen. Dit Taalhuis heeft de boel goed op orde. Ze hebben de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdeeld en werken met korte lijnen. De gemeente is actief betrokken en zet zich ook echt in om laaggeletterdheid te bestrijden”.

Taalhuisdocente

Het Taalhuis is erg blij met de uitslag. Marianne Herckenrath, taalhuisdocente: “Ik ben supertrots op dit resultaat en ik ben blij met de betrokkenheid van alle stuurgroepleden, vrijwilligers, deelnemers en taalambassadeurs”. 

Waarom een kwaliteitskeurmerk?

De certificering is in het leven geroepen om de kwaliteit van het Taalhuis te kunnen peilen. Afgelopen jaren zijn er heel veel (soorten) taalhuizen ontstaan. Een kwaliteitskader, speciaal toegespitst én ontwikkeld door de taalhuizen zelf geeft inzicht in de toekomstbestendigheid en in het maatschappelijke effect dat ze sorteren. 
Taalhuizen kunnen er hun voordeel mee doen. Want ze hebben een rapport in handen waarmee ze hun stakeholders kunnen laten zien waar ze staan en op basis waarvan ze zich kunnen door ontwikkelen. Daarnaast helpt het de gemeenten om inzicht te krijgen in gestelde ambities.

Voor wie meer wil weten over het aanbod van het Digi-Taalhuis of zich wil melden als deelnemer of taalvrijwilliger: Mail naar taalhuis.westmaasenwaal@bibliotheekrivierenland.nl of bel 06-23128794