Procedure

De afwijkingsprocedure voor de omgevingsvergunning Kanteel 1a-1b is afgerond. De vergunning is onherroepelijk.

Inzien

Het afwijkingsbesluit Kanteel 1a-1b is kosteloos in te zien en te downloaden.