Het wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan gaat over Veerweg 2 Dreumel (Buitengebied). Het wijzigingsplan regelt het omzetten van de agrarische bestemming op het perceel Veerstraat 2 in een bedrijfsbestemming voor opslag.

Bent u het niet eens met het wijzigingsplan?

Dan kunt u een zienswijze (een reactie op het ontwerpwijzigingsplan) inleveren. Een zienswijze inleveren kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met Hennie de Boer via 0487 599 512.

Wilt u schriftelijk reageren dan schrijft u een brief aan College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG  Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie aan over welk onderdeel van het wijzigingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Iedereen die op tijd een zienswijze inlevert, mag deze reactie mondeling aan de hoorcommissie toelichten. Hier maken wij een verslag van.

Plan bekijken

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vanaf 24 oktober tot en met 4 december bekijken bij ons Klantcontactcentrum.

Veerweg 2, Dreumel (Buitengebied)