In september 2019 hielden we zowel in onze gemeente als in gemeente Druten een enquête onder ondernemers. Beide enquêtes hadden een andere insteek, maar veel vragen kwamen overeen. Bijna 300 ondernemers in onze gemeente hebben de enquête ingevuld. Hier zijn we erg blij mee. Ook namens de wethouders economische zaken André Springveld (Druten) en Sander Bos (West Maas en Waal), bedankt voor jullie deelname!

De resultaten: wat valt op?

Ondernemers zijn tevreden over hun huidige vestigingslocatie. Ze geven hun locatie gemiddeld een 7.4. Minder tevreden zijn ze over het onderhoud van het groen en de mogelijkheden voor recreatie. Het liefst blijven ondernemers in West Maas en Waal. Wanneer ze voor verplaatsing of uitbreiding toch over de gemeentegrenzen kijken, gaat de voorkeur naar een andere locatie in regio Rivierenland.

Over de toekomst zijn ondernemers in onze gemeente ook positief. Een aantal ondernemers verwacht de komende jaren een uitbreiding in hun activiteiten en een (lichte) toename van personeel. Het werven van nieuw personeel levert af en toe nog wel problemen op en vraagt extra aandacht.

Op het gebied van duurzaamheid wordt al de nodige actie genomen door de afzonderlijke ondernemers, maar er is behoefte aan meer maatregelen, meer informatie over de mogelijkheden en meer samenwerking.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van de enquête zijn belangrijk. We hechten veel waarde aan een goed ondernemersklimaat en stemmen als gemeente ons beleid graag af op de behoeften van onze ondernemers. De uitkomsten van de enquête geven ons een goed beeld van de huidige situatie en waar verbeterpunten liggen.

De resultaten dienen voor ons als input voor de verbetering van het beleid rondom bedrijventerreinen en andere bedrijfslocaties. Daarnaast zijn er andere zaken die voor onze ondernemers van belang zijn. We bekijken samen met onze collega’s hoe we dit kunnen oppakken.

Heeft u gevonden wat u zocht?