Het is een feit: de eerste zwerfafvalbrigade in onze gemeente start! In Dreumel geeft wethouder Ans Mol zaterdagmorgen 11 mei het feestelijk startsein. Inwoners gaan vervolgens aan de slag om zwerfafval in de omgeving aan te pakken.

Samen werken aan een schone omgeving

Zwerfafvalbrigade

De Zwerfafvalbrigade komt tot stand door samenwerking tussen de bewoners van Dreumel, het dorpsplatform Dreumel, de gemeente West Maas en Waal en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Na een succesvolle informatieavond begin april over de zwerfafvalbrigade, bleek er voldoende belangstelling te zijn om samen aan de slag te gaan.  

Feestelijke start

Zaterdag 11 mei om 9.30 uur is de start van de zwerfafvalbrigade met koffie, thee en gebak bij café D’n Hoender, Nieuwstraat 10 in Dreumel. Wethouder Ans Mol is bij de feestelijke start aanwezig. Daarna gaat de groep zo’n anderhalf uur de omgeving schoonmaken. Belangstellenden om ook mee te helpen, zijn van harte welkom.

Afvalbrigade start ook in binnenkort in Alphen

Ook in Alphen zijn er genoeg vrijwilligers om een afvalbrigade op te richten. Zaterdag 25 mei om 9.30 uur is daar de feestelijke start van de zwerfafvalbrigade.

Samen werken aan een aantrekkelijke omgeving

Een zwerfafvalbrigade is een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval, die in andere Gelderse gemeenten goed blijkt te werken. In Alphen start eind mei de eerste zwerfafvalbrigade. Het accent bij de zwerfafvalbrigade ligt op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen en er is snel resultaat. Zo wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.

Wilt u ook meedoen?

Dan kunt u contact opnemen met Tijl Essens van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, via mail t.essens@landschapsbeheergelderland.nl, of telefonisch 06 1413 5745.