Net als veel andere gemeenten bereidt de gemeente West Maas en Waal zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking zal treden. In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad een omgevingsvisie moet vaststellen. Dit is een strategische visie voor de lange termijn over de leefomgeving zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie.