Net als veel andere gemeenten bereidt de gemeente West Maas en Waal zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking zal treden. In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad een omgevingsvisie moet vaststellen. Dit is een strategische visie voor de lange termijn over de leefomgeving zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie. 

Eén visie voor de hele gemeente

Wethouder Sander Bos: ‘We gaan eerst met het buitengebied aan de slag, omdat er voor de dorpen en de recreatiegebieden nog een actuele visie ligt. Uiteindelijk brengen we de verschillende visies samen in één gemeentebrede omgevingsvisie’. 

Input van bewoners en bedrijven

Wethouder Sander Bos: ‘Wij vinden het belangrijk om deze omgevingsvisie buitengebied samen met inwoners, gebruikers en ondernemers in het buitengebied op te stellen. Alleen op die manier komen we tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van het buitengebied van onze mooie gemeente’. 

Avond van het buitengebied 12 februari

Wij nodigen daarom iedereen die woont, werkt of recreëert in het buitengebied van harte uit voor de avond van het buitengebied op woensdag 12 februari. Tijdens deze avond houden 6 lokale sprekers een verhaal over de thema’s: natuur, agrarische bedrijvigheid, cultuurhistorie, duurzaamheid en energietransitie, gezondheid en water. Na ieder verhaal is er ruimte om over het thema met elkaar in gesprek te gaan. 

Meer informatie en aanmelden: www.westmaasenwaal.nl/buitengebied