De gemeente West Maas en Waal heeft tijdens deze coronaperiode een maatregelenpakket voor ondernemers.

Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment niet goed is te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen nemen.

1 Verruimen regels

 • Supermarkten mogen hun winkels ‘s nachts bevoorraden.
  Supermarkten willen natuurlijk hun winkels goed bevoorraden om zo de schappen gevuld te houden. Daarom mogen supermarkten ook ’s nachts bevoorraden.
 • Supermarkten mogen op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden.
  Wij verruimen tijdelijk de openingstijden voor supermarkten op zon- en feestdagen. Hierbij gelden dezelfde openingstijden als voor andere dagen: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dit zorgt voor minder drukte in de winkels. En het geeft ondernemers de ruimte om hun bedrijfsvoering flexibeler in te richten, als ze dat willen.
 • We zijn soepel voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen.
  Een aantal ondernemers gaat klussen en verbouwen in hun eigen pand. We gaan coulant om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor.
 • We laten vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgaan.
  Vergunningsprocedures voor bouwplannen versnellen we zoveel mogelijk.
 • We gaan soepel om met afhalen en bezorgen van maaltijden van de horeca.
 • We gaan soepel om met het gebruik van food-zelfbedieningsgroothandels door consumenten.
  Denk aan Sligro, Makro en Hanos.
 • We gaan soepeler om met de marktverordening en de plicht om aanwezig te zijn.
  We bieden meer ruimte aan ondernemers om zelf te beslissen of ze wel of niet een standplaats op de markt innemen.

2 Versnellen betalingen

 • We zorgen dat we nog sneller gaan betalen.
 • Voor de facturen die wij als gemeente uitsturen verdubbelen we de betaaltermijn.

3 Uitstel verlenen van betalingen/niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen / soepel zijn met betalingsregelingen

Voor of namens de gemeente brengen we diverse zaken in rekening bij inwoners en bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges.

Dit is ook van toepassing op toeristenbelasting, reclamebelasting en precario. De plicht tot het betalen van de belasting blijft, maar we leggen de aanslag pas later dit jaar op. Dit geeft ondernemers op korte termijn verlichting. Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt de aanslag in 2021 opgelegd.

4 Ruimhartig inzet van bestaande regelingen

In de uitvoering van regelingen sluiten Werkzaak Rivierenland aan bij het beleid van het Rijk om de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), een lichte variant op de BBZ-regeling, ruimhartig uit te voeren en te zorgen voor een snelle afhandeling.

Er komen veel aanvragen van kleine ondernemers (met name ZZP-ers die in de financiële problemen zijn gekomen door corona) voor deze regeling. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. Met ruimhartig bedoelt Werkzaak Rivierenland dat zij snel verstrekken en dat zij dus alleen een lichte toets toepassen.

5 Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers

Wij hebben taken van belastingen overgedragen aan de uitvoeringsorganisaties BSR. Een mogelijkheid is het uitstellen (tot nader orde stopzetten) van het opleggen van belastingaanslagen voor ondernemers. Het is vooralsnog niet duidelijk of dit daadwerkelijk bijdraagt aan een betere financiële liquiditeit. Dit onderzoeken en bespreken we met de BSR.

6 Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

Werkzaak Rivierenland meldt een flinke aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij Werkzaak Rivierenland kunnen zij normaliter na een zoekperiode van 4 weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen.

In deze uitzonderlijke situatie stellen zij de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open zodat zij als ze recht hebben op een uitkering deze eerder ontvangen.

7 We brengen geen leges in rekening voor evenementen die niet of beperkt doorgaan

Als een evenement niet doorgaat, betalen we de leges terug.

Wanneer evenementen op een later tijdstip doorgaan, is een wijziging nodig op een aangevraagde vergunning. Hiervoor brengen we geen aanvullende leges in rekening.

8 Omgang met verleende subsidies 2020

Wij hebben subsidie verstrekt aan een aantal organisaties (zoals verenigingen en stichtingen) voor het jaar 2020. Helaas gaat een deel van de activiteiten niet door vanwege de corona-maatregelen. De gemeente gaat hier soepel mee om.

Regeling voor vaste subsidie

Organisaties die jaarlijks een vaste subsidie ontvangen, hoeven niets te doen.

Zij kunnen de activiteiten uitstellen of afzeggen zolang er een wettelijk verbod of negatief advies is. De gemeente houdt hier rekening mee bij het vaststellen van de subsidie aan het eind van het jaar.

Regeling voor eenmalige subsidie

Organisaties die een eenmalige subsidie (waaronder 75 jaar bevrijding) ontvingen, biedt de gemeente de mogelijkheid om:

 • ­De activiteit maximaal een jaar uit te stellen met behoud van subsidie.
 • ­De activiteit af te zeggen.
  Dan betaalt de vereniging de subsidie terug, met uitzondering van de kosten die gemaakt zijn voordat bekend werd dat de activiteit niet door mocht gaan. Neem dan contact op met de gemeente om afspraken hierover te maken via info@westmaasenwaal.nl.