De gemeente vangt vluchtelingen op in:

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Enig idee welke mensen er komen?

Inmiddels zijn de 1e mensen opgevangen in Altforst. De gemeente weet in 1e instantie niet welke mensen er komen. De koppeling wordt gemaakt door de VRGZ. Vaak hoort de gemeente een dag vooraf welke mensen en hoeveel er naar de opvang komen. Dit is ook zo met de huisdieren.
 

Hoe communiceer je met elkaar?

Er zijn verschillende apps ontwikkeld waarmee je met elkaar kunt communiceren. Ook Google Translate is ideaal om te gebruiken. Via de website. En je kunt communiceren via pictogrammen. 

Uit welk gebied komen de mensen?

Dit weten we niet vooraf. 

In Wamel liggen Huize Henricus en het RIBW naast elkaar. Geeft dat problemen?

Er is gesproken met het RIBW (Regionale instelling voor beschermd wonen). Zij denken dat deze manier van huisvesten verantwoord is. In huize Henricus is een locatiemanager aanwezig en 24/7 beveiliging. 

Krijgt de gemeente budget?

Ja, dit komt vanuit het Rijk.

Hoe worden de mensen verwelkomd?

Vanuit de gemeente zal er een team klaar staan om de mensen op te vangen. 
Daarnaast is er een infopunt op locatie aanwezig. Ook inwoners kunnen daar terecht. 

Gaan de kinderen naar school?

Een kleine groep gaat naar bestaande scholen/klassen. Een grote groep zal in een aparte klas komen. Daar zijn afspraken over gemaakt met de onderwijsinstellingen.

En de kinderen in de particuliere opvang?

Ook hiervoor zijn afspraken gemaakt met het onderwijs. 

Wie van de gemeente is aanspreekpunt?

Dit zijn verschillende personen. Er is 1 kanaal waar alle vragen / opmerkingen naar toe gestuurd kunnen worden. En dat is Oekraine@westmaasenwaal.nl.  Deze worden dagelijks gelezen en beantwoord. 

Hoe kan ik iets betekenen voor de vluchtelingen?

U kunt zich met een digitaal formulier aanmelden. Hierin geeft u aan wat u kunt betekenen. 
Sociom ondersteunt de gemeente op het gebied van vrijwilligers-inzet. Deze vrijwilligers worden door Sociom begeleid. 

Kunnen gelovigen samen komen?

De gemeente zorg voor de zogeheten, bed, bad en brood. We zorgen niet voor de ‘geestelijke’ verzorging. 

Waar staat de VRGZ voor?

Veiligheidsregio Gelderland Zuid loopt van Groesbeek tot Vianen.  

Wat zijn de kosten van het openbaar vervoer?

Openbaar vervoer is op vertoon van een Oekraïens paspoort gratis. Dit geldt voor inreizen en hereniging met familieleden. Zodra ze ingeschreven zijn in de gemeente krijgen ze een BSN nummer. Ze krijgen dan ook leefgeld. Vanaf dan moeten ze zelf het openbaar vervoer betalen. 
In Altforst regelt de gemeente de mogelijkheid om van en naar openbaar vervoer gebracht te worden.

Is er een Inloopspreekuur om vragen te stellen?

Op locatie is een inloopspreekuur voor de vluchtelingen. Ook inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. Daarnaast is er wekelijks een spreekuur van Vluchtelingenwerk op het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen. Dit is op maandag tussen 17.00 uur en 19.00  uur. In de Dreumelse kamer. Iedereen kan hier terecht met vragen/opmerkingen. 

Worden de vluchtelingen gescreend, zowel psychologisch als op ziektes?

Dit wordt gedaan door de GGD bij aankomst in de crisisnoodopvang. 

Houden we rekening met vaccinaties die de Oekraïense vluchtelingen niet hebben gehad?

Daar is zeker aandacht voor. Niet alleen gezien corona maar bijvoorbeeld ook de rode hond. Er vind op voorhand een uitgebreide screening plaats door de GGD. 

Wat doet stichting Takecarebnb?

Deze stichting heeft een ondersteunde rol. Het gaat hier om de particuliere opvang. Ze koppelen normaal gezien gastgezinnen en vluchtelingen. 

Wat is het zicht op de vluchtelingen die in de particuliere opvang zitten?

Voor zover ze zich hebben ingeschreven in de gemeente weten we dat ze er zijn. En krijgen ze leefgeld. Zij moeten verder voor zichzelf zorgen.

Wanneer komen er vluchtelingen in Huize Henricus te wonen?

Op dit moment zijn we bezig met de inrichting van de kamers. Medio juni hopen we zover klaar te zijn dat we de eerste vluchtelingen in Huize Henricus kunnen opvangen.