De gemeente vangt vluchtelingen op in:

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Heeft de gemeente enig idee wat de samenstelling van de groep Oekraïense vluchtelingen is?

De gemeente weet in 1e instantie niet welke Oekraïense vluchtelingen er komen. De koppeling wordt gemaakt door de VRGZ. Vaak hoort de gemeente een dag vooraf welke mensen en hoeveel er naar de opvang komen. Dit is ook zo met de huisdieren.

Hoe communiceer je met elkaar?

Er zijn verschillende apps ontwikkeld waarmee je met elkaar kunt communiceren. Ook Google Translate is ideaal om te gebruiken. Via de website. En je kunt communiceren via pictogrammen.

Uit welk gebied komen de Oekraïense vluchtelingen?

Dit weten we niet vooraf.

Krijgt de gemeente budget?

Ja, dit komt vanuit het Rijk.

Hoe worden de Oekraïense vluchtelingen verwelkomd?

Vanuit de gemeente zal er een team klaar staan om de vluchtelingen op te vangen.
Op de locatie is een infopunt voor vragen die er misschien zijn. Ook inwoners kunnen daar met hun vragen terecht.

Gaan de kinderen naar school?

Een kleine groep gaat naar bestaande scholen/klassen. Een grote groep zal in een aparte klas komen. Daar zijn afspraken over gemaakt met de onderwijsinstellingen. Dit geldt ook voor kinderen die in de particulier opvang zitten.

Wie van de gemeente is aanspreekpunt?

Dit zijn verschillende personen. Er is 1 kanaal waar alle vragen / opmerkingen naar toe gestuurd kunnen worden. En dat is Oekraine@westmaasenwaal.nl. Deze worden dagelijks gelezen en beantwoord.

Hoe kan ik iets betekenen voor de vluchtelingen?

U kunt zich met een digitaal formulier aanmelden. Hierin geeft u aan wat u kunt betekenen.
Sociom ondersteunt de gemeente op het gebied van vrijwilligers-inzet. Deze vrijwilligers worden door Sociom begeleid.

Kunnen gelovigen samen komen?

De gemeente zorg voor de zogeheten bed, bad en brood. We zorgen niet voor de ‘geestelijke’ verzorging.

Waar is de VRGZ?

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. De VRGZ loopt van Groesbeek tot Vianen.

Wat zijn de kosten van het openbaar vervoer?

Openbaar vervoer is op vertoon van een Oekraïens paspoort gratis. Dit geldt voor inreizen en hereniging met familieleden. Zodra de vluchtelingen zijn ingeschreven in de gemeente krijgen ze een BSN nummer. Ze krijgen dan ook leefgeld. Vanaf dan moeten ze zelf het openbaar vervoer betalen.

Worden de vluchtelingen gescreend, zowel psychologisch als op ziektes?

Dit wordt gedaan door de GGD bij aankomst in de crisisnoodopvang.

Houden we rekening met vaccinaties die de Oekraïense vluchtelingen niet hebben gehad?

Daar is zeker aandacht voor. Niet alleen gezien corona maar bijvoorbeeld ook de rode hond. Er vindt op voorhand een uitgebreide screening plaats door de GGD.

Wat doet stichting Takecarebnb?

Deze stichting heeft een ondersteunde rol. Het gaat hier om de particuliere opvang. Ze koppelen normaal gezien gastgezinnen en vluchtelingen.

Wat is het zicht op de vluchtelingen die in de particuliere opvang zitten?

Voor zover ze zich hebben ingeschreven in de gemeente weten we dat ze er zijn. En krijgen ze leefgeld. Zij moeten verder voor zichzelf zorgen.