Vanmiddag heeft een intensief gesprek tussen Rijkswaterstaat (RWS), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gemeente West Maas en Waal plaatsgevonden. Het gesprek ging over het toepassen van granuliet in de Maas bij Alphen.

Al vanaf 4 november vraagt de gemeente om openheid en openbaarheid van alle stukken over de toepassing van granuliet in Over de Maas. Afgelopen vrijdag zijn er 2 openbare stukken ontvangen. Met deze 2 stukken is de gemeente het gesprek met RWS en het ministerie van IenW ingegaan. Daar heeft de gemeente nogmaals verzocht om volledige openheid en openbaarheid van zaken.

Het gesprek heeft geen resultaat gehad. Dat komt door het ontbreken van de stukken en doordat er in het gesprek ook geen openheid van zaken is gegeven. Het vertrouwen in de medeoverheid is hierdoor niet hersteld. En het heeft de zorgen van de gemeente niet weggenomen.
De gemeente wil weten wat het effect van granuliet voor de bodem van onze gemeente is. En de gemeente blijft bij haar standpunt van het (tijdelijk) stopzetten van het toepassen van granuliet in Over de Maas. Tijdens het gesprek heeft de gemeente hier nogmaals nadrukkelijk om gevraagd. Volgens RWS en het ministerie van IenW zijn er geen juridische gronden om de toepassing nu stop te zetten.

De gemeente constateert dat de toepassing onverminderd doorgaat terwijl er geen garantie wordt gegeven over de veiligheid van deze toepassing voor onze inwoners. De gemeente beraadt zich nu over vervolgstappen.