We hechten als gemeente aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. We vinden het van groot belang dat inwoners en gebruikers van het buitengebied zich prettig en veilig voelen. Wij zullen, daar waar dit in een concreet geval aan de orde is, in samenspraak met de veiligheidsregio, kijken naar risico's en crisistypen die zich kunnen voordoen en naar mogelijkheden om deze te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Daarnaast vinden we het van belang dat het groene buitengebied uitnodigt tot bewegen en recreëren. Tegelijkertijd zijn we ook een van oorsprong agrarische gemeente, hetgeen dilemma’s met zich meebrengt ten aanzien van de vermenging van veehouderijen en woningen/andere gevoelige functies.