Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

U kunt nu geen gemeentegrond te kopen

Het college onderzoekt op dit moment welke gemeentegronden in aanmerking komen voor verkoop. En welke voorwaarden daar bij horen.

Kosten


De grondprijs voor snippergroen bedraagt € 75,- per m2 bedraagt.  De prijs moet nog geïndexeerd worden naar 2020, dan wordt het ongeveer € 83,- per m2. De definitieve prijs volgt.