De gemeenteraad heeft op 3 december 2015 het bestemmingsplan Gouden Ham/De Schans, randzone gewijzigd vastgesteld. Op 24 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het binnendijks gelegen gebied dat aansluit op de twee grote recreatiegebieden Gouden Ham en De Schans.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Gouden Ham/De Schans, randzone is in te zien en te downloaden.