logo duurzaamheid

In februari 2019 organiseerden wij een energie-ontmoeting. Een inspiratiebijeenkomst over duurzaamheid. Tijdens deze avond brachten we initiatieven en ideeën van inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in kaart. Wat gebeurt er al? Waar liggen kansen? En hoe kunnen we elkaar daarin vinden en versterken? We ontvingen veel tips, ideeën en wensen. In deze samenvatting leest u per thema de belangrijkste resultaten. 

Focus op hoofdlijnen in een koersnotitie

We werken nu aan een zogenaamde koersnotitie Duurzaamheid en Energiebeleid. Hierin leggen wij het pad dat we de komende jaren willen bewandelen vast. De raad beslist hier voor de zomervakantie 2019 over. 

Ondertussen gaan we aan de slag

Deze concrete tips pakken we direct op:

  • het vergroten van de zichtbaarheid van het energieloket Het Nieuwe Wonen;
  • het promoten van de energiescan;
  • het promoten van onze duurzaamheidsleningen voor inwoners en verenigingen;
  • samen met de regio gaan we de opgave in beeld brengen voor grootschalige wind- en zonenergie en formuleren we samen mogelijke maatregelen.

Energieke voorbeelden verder brengen

We willen goede voorbeelden, ideeën en initiatieven graag aandacht geven. Laat ons dus weten als u een goed voorbeeld, idee of initiatief heeft. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een duurzame gemeente. U kunt mailen naar info@westmaasenwaal.nl

Samen voor een duurzaam West Maas en Waal

Heeft u gevonden wat u zocht?