Bladkorven

Deze korven zijn voor bladafval. Ze staan op verschillende plaatsen vanaf half oktober tot half december.  

Ook bomen die wij onderhouden verliezen hun blad. Dit blad kan in uw tuin of voor uw deur terecht komen. Daarom plaatsen wij in de week van 22 oktober een aantal bladkorven. We zetten ze op plaatsen waar we de meeste overlast van blad van onze bomen verwachten.

Let op 

De korven zijn alléén voor  bladafval, niet voor snoeiafval zoals takken. De korven maken wij elke week leeg en blijven tot half december staan. Wordt er ander afval in de korf aangetroffen? Dan zetten we de korf niet terug. 

Top