Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar en een laag inkomen?

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor heeft kunnen sparen? Leeft u al lange tijd van een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op extra financiële ondersteuning via één of meer minimaregelingen voor kinderen onder de 18 jaar.

Waar kunt u gebruik van maken?

 • Meedoen regeling
  Kosten van deelname aan (buiten)schoolse activiteiten, een dagje uit, lidmaatschap hobbyclub, sociale of culturele activiteiten.
   
 • Sportieve en recreatieve activiteiten
  Kosten van een lidmaatschap van een sportvereniging, de scouting of zwemles. Maar ook kosten van de kleding en het schoeisel die daarmee verband houden.
   
 • Voor- en vroegschoolse educatie
  Is uw kind nog geen 4 jaar maar heeft u van de GGD wel een indicatie voor deelname van uw kind aan het voorschoolse educatieve programma? De extra kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
   
 • Computer voor gezinnen met kinderen in het basisonderwijs
  Iedere vijf jaar kan het gezin in aanmerking komen om een computer of tablet vergoed te krijgen.
   
 • Computer voor kinderen in het voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs
  Iedere vier jaar kan per kind een computer of tablet vergoed worden.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de verschillende regelingen kijk dan op  www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl/minimaregelingen. Of bel met VraagWijzer West Maas en Waal, T (0487) 790 790. 

Top