Nieuwe manier inzamelen afval vertraagd

De nieuwe manier van afvalinzameling, waarbij u zelf uw restafval wegbrengt, start niet op 1 januari  2019. De werkzaamheden voor het plaatsen van de ondergrondse containers gaan gewoon door. 

Waar komen de ondergrondse containers?

De definitieve plaatsen van de ondergrondse containers hebben we laatst bekend gemaakt. De plaatsen van de ondergrondse containers zijn met veel aandacht gekozen. Eind augustus heeft u hierover een brief gehad. Een aantal plaatsen zijn op basis van uw reacties aangepast. Andere plaatsen zijn niet veranderd. Die voorgestelde andere plaats voldeed dan niet (beter) aan de eisen.

Bezwaar maken tegen de definitieve plaats

Bent u het niet eens met de definitieve plaats? Dien dan uiterlijk 5 december een bezwaarschrift in.
Wilt u de plaatsing tegenhouden? Vraag dan een voorlopige voorziening aan (kort geding), bij de voorzieningenrechter. Met het indienen van een bezwaar houdt u plaatsing niet tegen.
In de brief van oktober staat hoe u dit kunt doen. Meer informatie krijgt u ook bij Avri via T 0345-58 53 53 of op www.afvalscheidenheelgewoon.nl.

Top