Toetsingskader woningbouw vastgesteld

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 het toetsingskader woningbouw voor de tweede termijn vastgesteld. 

Doel van het toetsingskader is helder maken hoeveel en welke woningen de komende twee jaar verdeeld kunnen worden. De beoordeling van de ingediende woningbouwinitiatieven gaat op basis van een helder overzicht van kwaliteitsaspecten. Het toetsingskader is een maatregel van de in 2016 vastgestelde Woonvisie.

Besluit ter inzage

U kunt het besluit met de stukken vanaf 19 juli 2018 vier weken inzien bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dijkstraat 11 in Beneden Leeuwen.

Bouwinitiatieven vanaf 1 oktober welkom

U kunt uw verzoek vanaf 1 oktober tot 12 november 2018 indienen. Meer informatie vindt u op deze pagina

Vragen?

Neemt u contact op met mevrouw I. Tax of mevrouw  N. Straatman via telefoonnummer 14 0487.

Top