Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

De BSR verzorgt de heffing en inning van de afvalstoffenheffing voor de gemeente West Maas en Waal.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

De BSR verzorgt de heffing en inning van de afvastoffenheffing voor de gemeente West Maas en Waal. Uw bezwaarschrift moet u daarom ook daar indienen.

Top