Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

De kosten voor gemaakte kopieën zijn:

  • € 2,10 voor de eerste (A4) en € 0,30 voor alle volgende kopieën (tarieven 2019)
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente.

Top