Collectieve zorgverzekering minima

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen met een laag inkomen is het soms moeilijk om de premie te betalen. Als er dan ook problemen zijn met de gezondheid, is een goede toegang tot zorg niet zo vanzelfsprekend. Juist deze mensen mijden zorg vanwege de hoge kosten.. Als zij ook nog geconfronteerd worden met de te betalen eigen bijdrage of niet onder de (basis)verzekering vallende zorgkosten kunnen zij snel in de (financiële) problemen komen.

De situatie per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 vervalt de collectieve zorgverzekering van Menzis. Alle deelnemers moeten dus een nieuwe zorgverzekering afsluiten voor het eind van dit jaar. Dit geldt ook voor eventuele. medeverzekerden.

Twee keuzes

De gemeente West Maas en Waal vindt nog steeds dat inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm naast de chronisch zieken en gehandicapten, ondersteuning moeten krijgen in de zorgkosten. Om er voor te zorgen dat u weer voldoende ondersteund wordt, heeft u twee keuzes:

  • Compensatieregeling aanvullende zorgverzekering
    Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2018 en is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een vermogen tot maximaal € 5.940,- voor een alleenstaande of € 11.880,- voor gezinnen.
    Het gaat om een eenmalige uitkering van € 215,-. Op deze regeling kan vanaf mei 2018 een beroep gedaan worden.
  • Financiële tegemoetkoming chronisch zieken
    Deze regeling bestaat al enkele jaren en is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten, of daarmee gelijkgestelden.
    Het gaat om een vergoeding achteraf van € 215,- Op deze regeling kan vanaf november 2018 een beroep worden gedaan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor januari 2018 moet u een keuze maken voor een zorgverzekeraar. U mag zelf weten welke zorgverzekeraar u kiest.

Wilt u gebruik maken van keuze 1?

U moet dan per 1 januari 2018 een basisverzekering mét een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Dit kan een aanvullende verzekering zijn voor de tandarts, maar ook voor bijvoorbeeld fysiotherapie of het eigen risico.
In mei 2018 publiceren wij in de Maas&Waler en op www.westmaasenwaal.nl het aanvraagformulier. Waarmee u de eenmalige uitkering kunt aanvragen.

Wilt u gebruik maken van keuze 2?

U moet per 1 januari 2018 een zorgverzekering hebben afgesloten.
In oktober 2018 publiceren wij in de Maas&Waler en op www.westmaasenwaal.nl een stappenplan. Hiermee kunt u zelf bepalen of u in aanmerking komt voor de vergoeding en eventueel uw aanvraag indienen.

Let op:

U kunt slechts gebruik maken van één van beide regelingen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal. U kunt bellen naar T (0487) 790 790 of mailen naar  info@vraagwijzerwestmaasenwaal.nl

Top