Gladheid bestrijden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2018-2019

Voor de gladheidbestrijding is in 2015 een beleidsplan opgezet. Bij de vaststelling van dit beleidsplan is besloten dat het uitvoeringsplan jaarlijks wordt aangepast. Dit gebeurt op basis van de ervaringen van het voorgaande jaar, of als er zaken met een grote impact op de gladheidbestrijding zich voordoen. De wijzigingen van vorig jaar zijn opgenomen in het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2018-2019

Strooiroutes

Wanneer er vorst aan de grond is kunnen de wegen verraderlijk glad worden. De gemeente strooit deze wegen preventief (dus voordat het glad wordt) en doet dit met natzout.  In de strooiroutes kunt u deze wegen vinden.

Zout in gele bakken

Droogzout wordt gebruikt om te strooien als het al glad is, voor bijvoorbeeld stoepen. De gemeente veegt of strooit deze niet als het glad is. Hiervoor zijn er gele bakken bij onder andere seniorenwoningen geplaatst. Hierin zit droogzout.
Treft u een lege bak aan? Meldt dit dan bij het Centraal Meldpunt.

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

Top