Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Wanneer u in West Maas en Waal wilt trouwen kunt u kiezen uit de volgende trouwlocaties:

Beneden-Leeuwen

 • Gemeentehuis, trouwzaal
 • Foyer van het Streekhist. Museum Tweestromenland
 • Hotel Restaurant De Twee Linden
 • Café Janssen Steenberg
 • Het Toverbaltheater

Boven-Leeuwen

 • Nederlands Hervormde kerk

Wamel

 • Nederlands Hervormde kerk
 • Restaurant De Weeghbrug

Dreumel

 • Zaal ´t Centrum

Maasbommel

 • Nederlands Hervormde kerk
 • Restaurant De Korenmolen
 • Gasterij De Dijkgraaf

Appeltern

 • Stoomgemaal De Tuut
 • De Tuinen van Appeltern
 • Partyschip De Sluizer
 • Moeke Mooren Partycentrum
 • Riverside Outdoor

Altforst

 • Yasemin

Wij raden u aan om geruime tijd voor het huwelijk een afspraak te maken bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Dit vergroot de kans dat de datum en de locatie die uw voorkeur hebben nog vrij zijn.

Kosten

De gemeente brengt van maandag t/m vrijdag € 372,70 en op zaterdag € 559,05 in rekening (tarieven 2018). Naast deze gemeentelijke leges kan ook de beheerder van de locatie om een vergoeding vragen. Kosteloos trouwen kan alleen in het gemeentehuis op woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Top