Welke regels gelden er voor evenementen?

Per 1 juli kunnen weer vergunningen voor evenementen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

Voor zowel meldingsplichtige- als vergunningsplichtige evenementen gelden ook de algemene regels van de Rijksoverheid. 

Binnen én buiten

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
    Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. Die hoeven geen afstand tot elkaar te houden.
  • Is er doorstroming van mensen met beperkt onderling contact? Aantal mensen onbeperkt. 
  • Is er sprake van een vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck? Aantal mensen onbeperkt. 

Binnen

  • Geen reservering en gezondheidscheck? Maximaal 100 mensen met vaste zitplaats.

Buiten

  • Geen vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck? Maximaal 250 mensen. 

Evenementenvergunning aanvragen

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. 

Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. 

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.