Noodloket ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer.

De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB)Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning

Bent u ondernemer, en woont in de gemeente West Maas en Waal? En wilt u een uitkering aanvragen? Of heeft u ondersteuning nodig? 

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  U kunt bij Werkzaak een melding indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via formulier 'Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen'. U heeft hiervoor een DigiD nodig".

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Mogelijkheden uitstel gemeentelijke heffingen via BSR

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Veel ondernemers hebben BSR gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting. BSR komt graag tegemoet aan de vraag van die betreffende ondernemers. 

Voor ondernemers die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven om de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting te betalen, gelden normaal gesproken 2 vervaltermijnen. 

Uitstel eenvoudig aanvragen

BSR heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus. Zij kunnen uitstel aanvragen via www.bsr.nl -> betalen -> betalingsregeling -> invullen contactformulier.
Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. 

Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 8 termijnen. Als dit nu tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers uitstel van betaling aanvragen via www.bsr.nl -> betalen -> betalingsregeling -> invullen contactformulier

Handige websites

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351, of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Op de website van de Rijksoverheid leest u het gehele pakket aan maatregelen.

Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (bezorgen en afhalen blijft mogelijk) en sport- en fitnessclubs. 

Voor u als ondernemer heeft dit gevolgen. Wij kunnen ons voorstellen dat het een onzekere en zware periode is. Wij informeren u over verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.