Alcohol en jongeren

In opdracht van de GGD Gelderland-Zuid heeft Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen een nalevingsonderzoek alcohol uitgevoerd bij diverse verkoopkanalen uit die streek. In dit nalevingsonderzoek staat de leeftijdsgrens van 18 jaar centraal voor alcoholhoudende dranken. Verkopers mogen géén alcohol verkopen aan jongeren jonger dan 18 jaar.

De verkooppunten in West Maas en Waal scoorden dit jaar slechter dan in 2014. De naleving bij 17 jarigen daalde van 46% in 2014 naar 35% in 2016. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio zitten we in 2016 op hetzelfde nalevingspercentage van 35% als de gemeente Druten. De andere gemeenten in de regio kende een hoger nalevingspercentage; de gemeente Wijchen 44%, de gemeente Nijmegen 51% en de gemeente Berg en Dal 55%.

U kunt dit onderzoeksrapport vinden hieronder downloaden.

Te downloaden:

Top