Dag van de Toekomst 31 mei 2018

De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 met als centraal thema ‘Samenwerken en Promoten’.

  • Wat is er al gedaan met de speerpunten en maatregelen voor de leefbaarheidsaspecten wonen, werken, onderwijs, recreatie en zorg?
  • En – ook belangrijk – zijn er nieuwe ontwikkelingen en ideeën die vragen om nieuwe maatregelen?
  • Wilt u meedoen met de Dag van de Toekomst? Meld u dan aan via DagvandeToekomst@westmaasenwaal.nl. In de uitnodiging leest u het programma.

In de aanloop naar 31 mei lichten wij elke week drie van de vijftien speerpunten uit. 

Top