Dag van de Toekomst

Logo gemeente West Maas en Waal en Visie Leefbaarheid 2030

De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 met als centraal thema ‘Samenwerken en Promoten’

Op de Dag van de Toekomst van 31 mei hebben zo’n 70 deelnemers besproken hoe het staat met de 15 speerpunten in de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 van de gemeente West Maas en Waal. De gemeenteraad heeft deze visie in 2013 vastgesteld. De jaarlijkse Dag van de Toekomst is een van de maatregelen op basis van de speerpunten waarin ‘Samenwerken en Promoten’ centraal staan. De deelnemers lanceerden, geïnspireerd door een toekomstverkenner, heel veel nieuwe – ‘wilde’ en meer realistische ideeën – voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in de acht dorpen. Het college van burgemeester en wethouders gaat nu bekijken welke van deze ideeën al passen in de 15 speerpunten en welke ideeën omgezet kunnen worden in concrete maatregelen voor de komende jaren.

Van burgerparticipatie tot duurzaamheid

Dit jaar bogen de deelnemers zich tijdens drie deelsessies over een van de acht leefbaarheidsitems: burgerparticipatie, wonen, onderwijs, mobiliteit, ondernemen, welzijn/zorg, recreatie en duurzaamheid. In de eerste sessie konden ze per item kwijt wat er volgens hen tot nu toe was gedaan. In sessie twee was het tijd voor de ‘wilde’ ideeën die ze per item hadden. Tot slot werd in sessie drie bepaald welke van deze ideeën het beste te realiseren zouden zijn. In het overzicht is geen onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en landelijke items. 

Oogst Dag van de Toekomst

15 Speerpunten

Top