Dag van de Toekomst

Logo gemeente West Maas en Waal en Visie Leefbaarheid 2030

De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 met als centraal thema ‘Samenwerken en Promoten’

In 2019 houden we deze dag op donderdag 28 maart van 17.00 tot 21.00 uur. Deze keer is het thema ‘Samenwerken en Techniek’. 
Op het programma staat onder meer een korte presentatie door dorpsplatforms. We sluiten af met een prikkelende ‘preek’ door een spreker met veel humor die u de nodige energie meegeeft.
Tussendoor praat en eet u in kleine groepen mee over de vele kanten van leefbaarheid zoals wonen, recreatie, onderwijs, ondernemen en zorg/welzijn.

U kunt zich aanmelden via dagvandetoekomst@westmaasenwaal.nl

Nieuwsbrief

Elk kwartaal informeren wij belangstellenden over de voortgang van de maatregelen die wij op basis van de Visie hebben genomen.

Aanmelden nieuwsbrief Dag van de Toekomst

Terugblik op Dag van de Toekomst 2018

Op de Dag van de Toekomst van 31 mei 2018 hebben zo’n 70 deelnemers besproken hoe het staat met de 15 speerpunten in de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 van de gemeente West Maas en Waal. De gemeenteraad heeft deze visie in 2013 vastgesteld. De deelnemers lanceerden, geïnspireerd door een toekomstverkenner, heel veel nieuwe – ‘wilde’ en meer realistische ideeën – voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in de acht dorpen. De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 een aantal ideeën omgezet in het zogenaamde uitvoeringsprogramma 2018/2019.

Oogst Dag van de Toekomst

15 Speerpunten

Top