Dorpen

Verspreid over een oppervlakte van 8.584 hectare liggen de dorpen Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel. Deze dorpen hebben elk hun eigen karakter, dat wordt bepaald door de rivier waaraan zij liggen.

Elk dorp heeft zijn eigen basisvoorzieningen zoals scholen, winkels, sportterreinen en dorpshuizen. Beneden-Leeuwen vervult een centrumfunctie op het gebied van bestuur, onderwijs en cultuur en biedt met een welvoorzien winkelbestand alles wat de moderne consument wenst.

Dorpen met een eigen website

Alphen slag-alphen.nl
Altforst altforst.info
Appeltern mooi-appeltern.nl
Beneden-Leeuwen blikopbeneden-leeuwen.n
Boven-Leeuwen     onsbep.nl
Dreumel dorpsplatformdreumel.nl
Maasbommel hanzestadmaasbommel.info
Wamel samenwamel.nl

Achtergrondinformatie

Alphen alphenaandemaas.com
Beneden-Leeuwen blikopbeneden-leeuwen.nl
Boven-Leeuwen bovenleeuwen.com
Dreumel tremele.nl
Wamel wamel.net

​Plattegronden

Te downloaden:

Top