Feiten en cijfers

Aantal inwoners
Dorp Aantal per 1 januari 2016 Aantal per 1 januari 2017 Aantal per 1 januari 2018 Aantal per 1 januari 2019
Alphen 1.644 1.629 1.633 1.659
Altforst 543 533 550 551
Appeltern 836 848 825 808
Beneden-Leeuwen 6.272 6.376 6.460 6.564
Boven-Leeuwen 2.210 2.209 2.200 2.230
Dreumel 3.382 3.386 3.397 3.459
Maasbommel 1.338 1.381 1.368 1.350
Wamel 2.468 2.458 2.458 2.452
Totaal 18.693 18.820 18.891 19.073

Gemeenten staan voor grote uitdagingen

Gemeenten krijgen steeds meer en zwaardere taken. Om het uitgebreide takenpakket uit te kunnen voeren, is het van groot belang om de bestuurskracht te organiseren rond de maatschappelijke opgaven. Gemeenten kunnen dat doen door samenwerking te zoeken met inwoners, ondernemers, organisaties en andere gemeenten. 
Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek dat de provincie Gelderland en de Gelderse afdeling van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in 2014 en 2015 hebben uitgevoerd. Het onderzoek is begeleid door de commissie Sterk Bestuur. Gemeentelijke bestuurskracht is de mate waarin een gemeente de opgaven uitvoert en volbrengt. Vanwege decentralisaties, bezuinigingen, problemen met grondexploitatie, mondige inwoners, bevolkingskrimp, werkloosheid en problemen op de woningmarkt, is het er voor gemeenten niet gemakkelijker op geworden.

Meer feiten en cijfers

Top