Gemeentewapen en gemeentevlag

Gemeentevlag

Het gemeentewapen

Het gemeentewapen is vastgesteld door de raad der gemeente Wamel van 28 juni 1984. Bij koninklijk besluit van 18 december 1984 is goedkeuring gehecht aan eerder vermelde besluit van de gemeenteraad.

Beschrijving wapen

In zilver twee golvende dwarsbalken van azuur; in een hartschild van goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel; het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

De gemeentevlag

Op 30 mei 1985 heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe gemeentevlag vast te stellen. Naast het gemeentewapen is het gebruikelijk, dat de gemeente, uit representatief oogpunt een gemeentevlag voert. Bij de keuze van het ontwerp is nauwe aansluiting bij het gemeentewapen gezocht.

Beschrijving vlag

Vijf golvende banen, wit, blauw, wit blauw, enz. waarover een gele baan, gaande van de bovenzijde naar de onderzijde en ter lengte van 1/3 van de lengte van de vlag waarop een dubbele zwarte adelaar, waarvan de hoogte gelijk is aan 1/2 van de hoogte van de vlag.

Top