Dorpskwaliteitsplan

‘Samen werken aan de eigenheid van ieder dorp’

Wij kijken terug op acht zeer geslaagde bewonersavonden voor het Dorpskwaliteitsplan (DKP). Alle vragen, inbreng, discussies en ingekomen reacties zijn erg waardevol.
We willen u allemaal bedanken voor uw bijdrage hierin.

Waar staan we nu?

Alle reacties hebben we in een concept reactienota gezet en op inhoud beoordeeld. Veel reacties hebben te maken met de uitvoering, anderen met de ruimtelijke kwaliteit. De reactienota vindt u bij het raadsvoorstel 'Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal'.

Wat doen we met de reacties gericht op ruimtelijke kwaliteit?

Een aantal reacties zorgen voor aanpassingen in het Dorpskwaliteitsplan. Alle reacties zijn in het college besproken. De gemeenteraad neemt op 24 januari 2019 een besluit over het Dorpskwaliteitsplan. Pas hierna mogen we de reacties verwerken.

Wat doen we met de reacties gericht op de uitvoering?

Deze reacties gaan naar de afdeling waar ze thuis horen. De afdeling kijkt wat er met de reactie kan worden gedaan.

Wat doen we nog meer?

Heeft u bij uw reactie uw persoonlijke gegevens geplaatst dan informeren wij u persoonlijk.
Verder sturen we de reactienota naar alle dorpsplatforms.

Waarom?

Onze gemeente heeft acht mooie dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen ruimtelijke kwaliteit en zijn eigen identiteit. Graag willen wij die ruimtelijke kwaliteit en identiteit benoemen en vastleggen. Door dit samen met u te doen, verwachten wij dat wij ook samen deze kwaliteiten behouden of versterken. Wij vinden het belangrijk, dat nieuwe ideeën goed passen in de dorpen en recht doen aan de geschiedenis en identiteit van de dorpen.

Vragen?

Neem dan contact op met mevr. H. (Hennie) den Boer van het team Wonen en Milieu, via T 14 0487 of E hdboer@westmaasenwaal.nl.

Top