Inbraakpreventie

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De gemeente wil het aantal woninginbraken in onze gemeente terugdringen. Daarom zijn er diverse acties actief in de gemeente.

Wat doen wij tegen woninginbraken?

Samen met diverse partners, zoals de politie en de beheerders van de Whatsapp buurtpreventiegroepen werken wij aan een veilige woonomgeving voor de bewoners van West Maas en Waal. We zorgen standaard voor goede verlichting in de wijken en we snoeien de struiken. Dit geeft goed zicht op woningen en dat schrikt inbrekers af. Daarnaast sturen wij besmettingsbrieven wanneer er een woninginbraak is gepleegd in de gemeente.

Wat kunt ú doen om het de inbreker moeilijk te maken?

Wacht niet tot het te laat is, maar doe mee met deze campagne en volg deze tips op:

 1. Doe deuren en ramen op slot. 
  Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
 2. Laat uw verlichting in- en rondom de woning aan, ook als u er niet bent. 
  Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.
 3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden. 
  Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112.
 4. Heb oog voor uw omgeving.
  Informeer elkaar wanneer uw buren een extra oogje in het zeil kunnen houden, bijvoorbeeld via de Whatsapp Buurtpreventiegroep.

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. Op de site politiekeurmerk en 123inbraakcheck kunt u alles vinden over inbraakpreventie met handige tips en hoe u uw woning veiliger kunt maken.

Wat doen wij vanuit de gemeente:


Besmettingsbrief

De gemeente verspreidt besmettingsbrieven. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer er is ingebroken is, de vergelijkbare en omringende huizen een verhoogd risico lopen op een inbraak. Inbrekers zijn immers op de hoogte van de te halen buit, de huisindeling, de vluchtroutes en het hang- en sluitwerk. In samenwerking met de politie worden er brieven verspreidt naar huizen die een verhoogd risico lopen. Op deze manier worden omwonenden alert en kunnen ze zelf maatregelen nemen.

Whatsapp Buurtpreventiegroepen, wat zijn het?

Whatsappgroepen richten zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde straat, wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een WhatsAppgroep is het zorgen voor meer sociale cohesie in de buurt en extra ogen en oren voor de politie. De meeste woninginbraken worden namelijk opgelost door oplettende buren. Helaas worden veel verdachte situaties niet gemeld. Met het melden van verdachte situaties in een WhatsAppgroep, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden.

Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de WhatsAppgroep inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. Het mooie is dat iedereen zelf een Whatsappgroep kan opstarten!

Meer informatie over de Whatsapp Buurtpreventiegroepen in onze gemeente is te vinden op: www.wabp-westmaasenwaal.nl.

Top