Laaggeletterdheid

Wat wil jij leren? Taal, rekenen of digitale vaardigheden?

Laaggeletterdheid, we hebben er allemaal mee te maken!

Met laaggeletterdheid wordt bedoeld: mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterdheid zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven. Zij voldoen nog niet aan het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben onder andere moeite met:

 • formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting)
 • een e-mail typen
 • voorlezen aan een (klein)kind
 • werken met de computer
 • pinnen en digitaal betalen
 • een ov-chipkaart opladen

Laaggeletterdheid herkennen

Laaggeletterden kunnen hun probleem heel goed verbergen. Zij gebruiken regelmatig smoesjes om onder lezen en schrijven uit te komen. Heb je het idee dat iemand misschien moeite heeft met lezen en schrijven, controleer dat eerst. Praat er samen over. Iemand is niet alleen. Er zijn miljoenen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

De smoezen top 10

 1. “Sorry, ik ben mijn bril vergeten.”
 2. “Dat formulier vul ik thuis wel in.”
 3. “Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor me.”
 4. “Dat werkbriefje krijg je straks van me.”
 5. ‘Ik laat de kinderen altijd boodschappen doen.”
 6. “Die bijsluiters zijn allemaal zo ingewikkeld.”
 7. ‘Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.”
 8. ‘Die hoofdpijn gaat maar niet over.”
 9. ‘De televisie geeft toch al informatie genoeg.”
 10. “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.”

Digi-Taalhuis West Maas en Waal

Het Digi-Taalhuis is bedoeld voor mensen die het Nederlands beter willen leren lezen, schrijven en/of spreken of digitaal vaardiger willen worden. Iedereen met een taalvraag kan langs komen. Je kunt er informatie of advies krijgen over oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee je zelf aan de slag kunt. We helpen je met beter leren lezen en schrijven. Of het alfabet leren schrijven. En we helpen je ook met rekenen en omgaan met de computer. Het kan allemaal!

Taalambassadeur

Onze taalambassadeur Addy van Meerten heeft haar eigen glossy ‘De Addy’. Deze is te koop bij MFA De Rosmolen, Leliestraat 19 in Beneden-Leeuwen. Of je kunt hem online bestellen via De Stiep Educatief.

Lokaal Sociaal Akkoord 2018-2021

Praktische afspraken voor (meer) werkgelegenheidskansen en deelname aan de maatschappij in de gemeente West Maas en Waal

Ondernemersverenigingen in West Maas en Waal, De Gouden Ham, de Dreumelse Ondernemers Vereniging en Verrassend Leeuwen, Werkzaak Rivierenland, Werkcoöperatie West Maas en Waal en de gemeente West Maas en Waal hebben op 9 januari 2018 ingestemd met het vernieuwde ‘Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal’ en de daarbij horende Uitvoeringsagenda.
Deze unieke publiek- private samenwerking heeft als doel om in de gemeente West Maas en Waal:

 • het ondernemersklimaat te verbeteren
 • de werkgelegenheid te vergroten
 • het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen
 • de deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen
 • de laaggeletterdheid te bestrijden

Door middel van het ‘Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal’ ontstaat er een meer samenhangend netwerk om sociaal- economische vraagstukken integraal en praktisch op te pakken.

Leuk om te lezen

Handige links

Volwasseneneducatie in de praktijk

GGD Gelderland-Zuid heeft samen met ROC Nijmegen en Digi-Taalhuis West Maas en Waal het filmpje  ‘Volwasseneneducatie in de praktijk’ gemaakt. In dit filmpje zijn de taalambassadeurs van West Maas en Waal aan het woord.

Top