Nieuwsbrief 1 – januari 2019

Dit is onze eerste nieuwsbrief over de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 (Visie). U krijgt deze nieuwsbrief omdat wij u hebben uitgenodigd voor de Dag van de Toekomst die op 31 mei 2018 is gehouden. Wij informeren belangstellenden voortaan elk kwartaal over de voortgang van de maatregelen die de gemeente op basis van de Visie heeft genomen.

Besluit gemeenteraad over de resultaten van de Dag van de Toekomst 2018

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 het uitvoeringsprogramma 2018/2019 van de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 vastgesteld. De maatregelen in dit programma komen voort uit de Dag van de Toekomst die op 31 mei 2018 werd gehouden.

Lees het volledige artikel

Uitnodiging voor 5e Dag van de Toekomst op donderdag 28 maart

Wij organiseren elk voorjaar de Dag van de Toekomst. Samen met inwoners, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers bespreken we dan de actuele ontwikkelingen rond de Visie Leefbaarheid Kernen 2030.

Lees het volledige artikel

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft

Voor vragen of reacties kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Masjel van Ooijen, regisseur Leefbaarheid.

Lees het volledige artikel

Top