Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert in opdracht van de gemeenten en Provincie Gelderland diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met vragen over bouwen en wonen kunt in het gemeentehuis terecht bij een medewerker van de Omgevingsdienst Rivierenland.

Wilt u weten wat Omgevingsdienst Rivierenland doet en hoe zij werken? Bekijk de informatiefilm.

Top