Onderwijs

De gemeente West Maas en Waal bestaat uit acht dorpskernen, te weten: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel. Elke kern heeft een RK-basisschool en op twee locaties is er Prot. Chr. basisonderwijs. Daarnaast is er nog een school voor openbaar basisonderwijs. Ook zijn er acht peuterspeelzalen en zeven instellingen voor kinderdagopvang, inclusief buitenschoolse opvang. In Beneden-Leeuwen is het Juniorcollege West Maas en Waal gevestigd, een nevenvestiging van scholengemeenschap Pax Christi College uit Druten. 

Ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen binnen het terrein van onderwijs. Het lokale onderwijsbeleid is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wettelijke partners. Deze partners zijn:

  • alle onderwijsbesturen binnen de gemeente (basis en voortgezet onderwijs)
  • het bestuur van de peuterspeelzalen
  • vertegenwoordigers van de kinderdagopvang instellingen
  • de gemeente West Maas en Waal (team Maatschappelijke Ontwikkeling)

Deze partners maken samen afspraken over het lokale onderwijsbeleid. Daaronder valt ook de ontwikkeling van Brede Scholen en het vroegere onderwijsachterstandenbeleid. Deze afspraken worden vastgelegd in een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) . In deze LEA staan de doelen die worden nagestreefd, de stappen die partijen moeten nemen om de doelen te kunnen realiseren, wie welke verantwoordelijkheid en/of taak heeft en wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt.

Leerlingenvervoer

Uitgebreide informatie hierover vindt u onder Leerlingenvervoer, vergoeding.

Gids basisonderwijs

In de informatiegids voor basisonderwijs van de rijksoverheid vindt u informatie over het kiezen van een basisschool, uw rechten en plichten en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat. 

Top