Maas- en Waaljutters

In het voor- én in het najaar vinden langs de Maas en de Waal opruimacties plaats. In verschillende gemeenten langs de Maas en Waal ruimen vele vrijwilligers zwerfafval op. Doen zij dit niet, dan belandt het afval door de wind of het regenwater in de rivier. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

Voorwaarden om mee te doen:

 • Vereniging komt uit de gemeente West Maas en Waal.
 • Verenigingen die zich vorig jaar hebben aangemeld en niet zijn ingedeeld, hebben voorrang.
 • Verenigingen die nog niet eerder hebben gejut, hebben voorrang.
 • Verenigingen moeten jutten op de vastgestelde jutdata in het voor- en najaar. Echter bij hoogwater kunnen deze data wijzigen. Dan moet de vereniging ook beschikbaar zijn om te jutten.
 • Minimaal 10 personen (volwassenen) beschikbaar om te jutten.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten onder begeleiding jutten.
 • Per vereniging één verantwoordelijke/contactpersoon (e-mail en telefoonnummer beschikbaar).
 • Het aantal te plaatsen verenigingen is afhankelijk van het aantal schoon te maken tracés.
 • Inschrijven is alleen mogelijk via Waaljutters.nl vanaf 12 maart tot en met 23 maart 2018.

Als we spreken over ‘vereniging’ bedoelen we ook maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers.

Data

 • zaterdag 26 mei jutdag voorjaar
 • zaterdag 6 oktober jutdag najaar

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met A. (Anke) Schimmer, T 14 0487 of   E milieu@westmaasenwaal.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Maas- en Waaljutters? Kijk op de website: waaljutters.nl.

logo Maasjutters

Top