Appeltern, Landgoed De Acht Morgen e.o.

Aanleiding

Het bestemmingsplan gaat o.a. over het wijzigen van de agrarische bestemming naar een recreatieve bestemming. Het gaat om gronden aan de Dijkgraaf de Leeuwweg nabij Noord Zuid te Appeltern.

Dit bestemmingsplan maakt realisatie mogelijk van onder andere:

  • verblijf- en groepsaccommodaties
  • een zwembad
  • horecavoorzieningen
  • een evenemententerrein.

Dit plan is een vervolg op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Gouden Kans Appeltern. Wij wijzen u er op  dat er aanpassingen zijn ten opzichte van dit voorontwerpbestemmingsplan.

Inloopavond

Op woensdag 19 december bent u welkom op onze inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over dit bestemmingsplan. U hoeft zich niet aan te melden. U bepaalt zelf op welk moment u binnenloopt.

  • Datum:                woensdag 19 december
  • Tijd:                     tussen 17.00 en 19.00 inloop
  • Plaats:                 gemeentehuis, Dijkstraat 11, Beneden-Leeuwen

Procedure

In de zienswijze moet u duidelijk aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw W. van der Wielen van het team Wonen en Milieu, telefoonnummer 140487. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De raad stelt iedereen die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, in de gelegenheid de zienswijze mondeling toe te toelichting.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan Landgoed De Acht Morgen e.o. is kosteloos in te zien en te downloaden.

Top