Speelvoorzieningen

Het is belangrijk dat kinderen lekker kunnen spelen. Kinderen verbeteren hun motoriek en ontwikkelen sociale vaardigheden.

We streven naar een gelijke spreiding (naar rato van aanwezige kinderen) van veilige en aantrekkelijke openbare speelvoorzieningen per kern. Speelvoorzieningen komen tot stand met participatie van inwoners, in het bijzonder de kinderen. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd. U kunt ons beleid nalezen in de Nota speelvoorzieningen.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen  over het onderhoud en/of de veiligheid van de speelvoorzieningen? Dan kunt u het 'online melding doen' invullen. Voor vragen over het speelvoorzieningenbeleid  kunt u contact opnemen met mw. J. Mureau, jmureau@westmaasenwaal.nl

Top