Stappenplan grootschalig grondverzet

Wij zijn bezig met het maken van een stappenplan grootschalig grondverzet. Wij maken dit plan om activiteiten te beoordelen die gaan over grootschalig grondverzet. Dit zijn activiteiten waarvoor een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig is. 

Top