Toetsingskader woningbouw

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 het toetsingskader woningbouw voor de tweede termijn vastgesteld. Doel van het toetsingskader is helder maken hoeveel en welke woningen de komende twee jaar verdeeld kunnen worden. De beoordeling van de ingediende woningbouwinitiatieven gaat op basis van een helder overzicht van kwaliteitsaspecten. Het toetsingskader is een maatregel van de in 2016 vastgestelde Woonvisie.

U kunt uw verzoek helaas niet meer indienen

Tot 12 november 2018 kon u verzoeken indienen. In totaal hebben we 35 verzoeken ontvangen voor in totaal 303 woningen. Op dit moment zijn interne en externe partijen bezig met het beoordelen van alle ingediende verzoeken. Als duidelijk is hoe alle individuele verzoeken ‘scoren’, kan een integrale afweging gemaakt worden. Indien nodig wordt de raad, voor definitieve besluitvorming door het college, geraadpleegd. Het is op dit moment nog niet mogelijk een realistische termijn aan te geven met betrekking tot besluitvorming. Eind januari hopen wij hierover meer te kunnen vertellen. 

Handige informatie

Houdt u bij de uitwerking van uw plan in ieder geval rekening met de hieronder genoemde zaken:  

Water:

Verkeer:

Vragen?

Neemt u contact op met mevrouw I. (Ilse) Tax of mevrouw  N. (Nicole) Straatman via telefoonnummer 14 0487.

Top