Toetsingskader woningbouw

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 het toetsingskader woningbouw voor de tweede termijn vastgesteld. Doel van het toetsingskader is helder maken hoeveel en welke woningen de komende twee jaar verdeeld kunnen worden. De beoordeling van de ingediende woningbouwinitiatieven gaat op basis van een helder overzicht van kwaliteitsaspecten. Het toetsingskader is een maatregel van de in 2016 vastgestelde Woonvisie.

U kunt uw verzoek helaas niet meer indienen

Tot 12 november 2018 kon u verzoeken indienen. Wij zijn op dit moment bezig met het beoordelen van alle ingediende verzoeken.  

Handige informatie

Houdt u bij de uitwerking van uw plan in ieder geval rekening met de hieronder genoemde zaken:  

Water:

Verkeer:

Vragen?

Neemt u contact op met mevrouw I. (Ilse) Tax of mevrouw  N. (Nicole) Straatman via telefoonnummer 14 0487.

Top