Het asfalt in de Kerkdwarsstraat is erg slecht. Daarom gaan we dit vervangen. Dit is een goed moment om ook andere werkzaamheden op te pakken. We gaan daarom de hele straat opnieuw inrichten.

We gaan werken aan het asfalt, de riolering en het groen

 • Het asfalt
  Het asfalt is aan het einde van zijn levensduur. Daarom gaan we dit vervangen door gebakken klinkers. Hiermee sluiten we aan bij het dorpse karakter van de Kerkdwarsstraat én de ontwerprichtlijnen voor dit type straat.
   
 • De riolering
  Doordat we het asfalt verwijderen hebben we de kans om een nieuw regenwater riool aan te leggen. Hierdoor voeren we het regenwater af naar de watergang en niet naar de zuivering. We spelen hiermee in op de klimaatverandering.
   
 • Het groen
  Ook pakken we de grasbermen aan. We plaatsen een verhoogde betonband en planten nieuw groen in.

Het projectgebied

Op de luchtfoto ziet u het projectgebied. De weg en de groenstroken binnen het rode kader richten we opnieuw in.

Het voorontwerp 

In september 2020 hebben de omwonenden een brief gekregen van ons. Wij hebben toen uw tips, wensen en ideeën gevraagd. Met uw opmerkingen hebben wij vervolgens een voorontwerp gemaakt. In maart kregen aanwonenden een brief met hierbij het voorontwerp. Het voorontwerpDoor corona houden we geen bijeenkomsten. Daarom heeft u ondertussen van ons een brief gekregen over dit voorontwerp. Bij het voorontwerp stonden 2 keuze mogelijkheden voor het groen. U vindt het voorontwerp bij de te downloaden bestanden.

Binnengekomen reacties

tot en met 19 maart konden bewoners reageren op het voorontwerp. Alle op- en aanmerkingen die binnenkwamen staan nu in een reactienota. Deze vindt u onderaan deze pagina bij de te downloaden bestanden. In deze nota staan ook onze reacties en antwoorden op vragen of opmerkingen.

We hebben meerdere complimenten gekregen over het voorontwerp. Dank u wel hiervoor.
Een grote meerderheid geeft de voorkeur aan optie 2 voor het groen: bloemrijk gazon, hoge struiken, losse struiken en bomen.
We maken 2 aanpassingen in het ontwerp:
- de bandenlijn rondom het groen wordt verlaagd 
- de locatie van het boompje ter hoogte van Brandenhof 2 wordt herzien

Definitief ontwerp

Met uw op- en aanmerkingen maakten we een definitief ontwerp. Dit ontwerp staat bij de te downloaden documenten. In de brief die u heeft gekregen staat wanneer we beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. U krijgt tegen die tijd meer informatie van ons, ook weer per brief, over de uitvoering.

Mail of bel ons gerust

De projectleider is Niek van Onna. U kunt bij hem terecht met vragen of uw op- en aanmerkingen.
Hij is bereikbaar via nvonna@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?