Wat is het?

Alle kinderen hebben rechten. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen verwaarlozing of mishandeling. Of het recht op goed onderwijs en vrije meningsuiting.

Vindt u dat een organisatie de kinderrechten niet nakomt? Neem dan contact op met de Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of overheidsinstellingen en bijvoorbeeld scholen, de jeugdzorg en zorginstellingen kinderen goed behandelen. De Kinderombudsman is er speciaal voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar. 

Meer informatie over de Kinderombudsman(externe link)