Op 7 september organiseerden wij de tweede bewonersbijeenkomst voor het project ‘Levendig Leeuwen’. In MFA de Rosmolen spraken we, in 3 verschillende ronden, met zo’n 100 inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Aan de hand van 7 stellingen konden zij hun mening geven over diverse onderwerpen van de nieuwe inrichting van de Zandstraat, het Dorpsplein, de Molenlaan, de Wielstraat en het evenemententerrein. Er was een mooie mix aanwezig van aanwonenden, ondernemers en inwoners uit onze gemeente. Dit leverde interessante gesprekken op. Zo hoorden aanwonenden en ondernemers elkaars belangen en wensen. Ook deelden inwoners hun ervaringen als gebruiker van het winkelgebied.

In gesprek over stellingen

Algemene opmerkingen over de huidige inrichting gingen vaak over de onveiligheid van de Zandstraat en het parkeren in de straat en op het Dorpsplein. Stellingen als 'Wie is (straks) de belangrijkste gebruiker van de Zandstraat?' en 'Wat vindt u belangrijk bij de indeling van het Dorpsplein?' zorgden voor interessante discussies. Ook is gepraat over of de Zandstraat een straat moet worden voor met name voetgangers, fietsers of toch automobilisten. En 'Hoe moet de vormgeving van de straat eruit komen te zien?'

Bij de nieuwe inrichting houden we ook rekening met het veranderende klimaat. ‘Groen’ is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Tijdens de bijeenkomsten werd er gesproken over in welke vorm en op welke plekken het groen moet terugkomen. Mogen bijvoorbeeld parkeerplaatsen ten koste gaan van meer groen? Of is parkeren voor de deur het grootste voordeel van het winkelgebied?

Uw mening geven was ook na de bijeenkomsten mogelijk

Om een goed ontwerp te kunnen maken hoorden we graag de ervaringen en meningen van zo veel mogelijk inwoners. Voor alle geïnteresseerden die niet bij de fysieke bijeenkomsten aanwezig konden zijn, hadden we daarom de stellingen ook online gezet. Hier hebben verschillende inwoners hun mening ook gegeven.

Het ontwerp verwachten we in het voorjaar van 2021

Ontwerp- en adviesbureau IMOSS gaat nu aan de slag om met alle opmerkingen van de avond, antwoorden op de stellingen en technische informatie een goed ontwerp voor de nieuwe inrichting te maken. Als het ontwerp klaar is, laten we dit aan u zien. Geïnteresseerden kunnen hier dan op reageren. Wanneer en op welke manier we dit gaan doen, weten we nog niet. We verwachten u in het voorjaar weer te informeren.

Logo van het project Levendig Leeuwen