Samen met de gemeenten in de regio gaan we Europese subsidie aanvragen. De gemeente West Maas en Waal doet ook mee. Met die subsidie kunnen we plannen van inwoners ondersteunen die de leefbaarheid in hun dorp of omgeving willen verbeteren. Voor het aanvragen van de subsidie hebben we de hulp van inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd. En die hulp is gekomen!

Inwoners en ondernemers bepaalden de belangrijke onderdelen

Een belangrijke voorwaarde was dat de gemeenten het subsidieprogramma samen met inwoners en ondernemers zouden maken. De afgelopen maanden hebben we binnen de regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal dan ook hard gewerkt aan de inhoud van het nieuwe Europese subsidieprogramma LEADER. 316 inwoners en/of ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld. En de 3 bijeenkomsten waren goed bezocht. Er kwamen 3 belangrijke onderdelen uit die terugkomen in de subsidieaanvraag:

  1. Leefbare veerkrachtige kernen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds) economie

Hoe gaat het verder?

Het subsidieprogramma dienen de gemeenten 30 juni in bij de provincie Gelderland. Een selectiecommissie bepaalt of de gemeenten LEADERgebied worden. Dat maakt de provincie begin oktober bekend. Als de gemeenten LEADERgebied worden, gaat het subsidieprogramma op 1 januari 2024 open. Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie.

Wat is LEADER subsidie?

LEADERsubsidie is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Die bijdrage is bedoeld voor plannen van inwoners om hun dorp of omgeving te verbeteren.

We vragen de subsidie aan met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. We willen samen een zogenaamd LEADERgebied worden. Als we de subsidie krijgen, kunnen we de plannen van onze inwoners financieel ondersteunen.

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06 1344 3166 of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl.

Te downloaden bestanden: