Handige websites

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 1351, of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 2117.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Coronaprotocollen

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op de website mijncoronaprotocol.nl vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.