Vanuit het wethoudersschap (niet betaald)

 • Lid Algemeen bestuur/vice voorzitter, Lid Dagelijks bestuur/vice voorzitter GGD Gelderland-Zuid
 • Lid Algemeen bestuur/vice voorzitter Lid Dagelijks bestuur/vice voorzitter Werkzaak
 • Lid Bestuur Regionaal Werkbedrijf Rivierenland
 • Lid Stuurgroep Taalakkoord Rivierenland
 • Lid Platform Zelfredzaam Rivierenland
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Gelders plannen aanpak bibliotheken laaggeletterdheid

Overig

niet betaald

 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand van de en Waal gemeente West Maas
 • Lid Algemeen bestuur/Dagelijks bestuur/vice voorzitter Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigheid
 • Lid Algemeen bestuur/vice voorzitter Arbeidsdeskundig Kennis Centrum
 • Bestuurslid De 8 van Boveneind Boven-Leeuwen
 • Lid Comité van aanbeveling R.K. kerk H. Willibrordus Boven-Leeuwen
 • Voorzitter Bedrijfsadviescommissie detailhandel ROC Tiel Kennis Centrum
 • Lid Raad van Toezicht Bijzondere Leerstoel Arbeidsdeskundigheid

betaald

 • Eigenaar Van Swam Consultancy (1 dag per week)

Heeft u gevonden wat u zocht?